Voorbeeld projecten FiB-Advies

Voorbeelden van projecten die door FiB-Advies zijn uitgevoerd:

Risk-assesment bij een bank.

Ontwikkelen van competenties voor medewerkers van een bank en daar een bijbehorend trainingsprogramma voor invoeren.

Invoering van de bankeed bij een bank en het begeleiden ervan in een project.